Colònies d’estiu


Aquesta activitat és la cloenda de tot el curs, és on les relacions entre nen/a i monitor/a, entre monitors/es i entre nens/es provoquen un lligam més fort en relació a l’esplai, ja que conviure durant 4 o 10 dies (segons el grup) amb persones diferents a un mateix provoca que es creiin vincles molt forts. A més és uP1090723na bona oportunitat per a treballar l’autonomia i recordar els hàbits d’higiene, les normes de convivència, entre d’altres.

Tots els grups marxen 10 dies menys els més petits (P4-P5) que marxen 4 dies i els de 1r i 2n, que en marxen 7. Actualment Arrel, Trepa i Xiruca marxen junts (Arrel i Trepa no coincideixen, sinó que quan marxa un, arriba l’altre), Casal i Quitxalla també i la Branca per seprarat.